HTTP филтър

В този раздел се конфигурират опциите за проверка на HTTP(s) комуникацията.

Nod32 ea config epfw scan http HTTP филтър

Разреши проверката на HTTP трафика

Ако е избрана тази опция, се сканира целият HTTP трафик за злонамерен софтуер

Портове, използвани от HTTP протокола:

списък с HTTP портове за проверка. Портовете 80, 8080, 3128 са зададени по подразбиране.

 

ESET NOD32 Antivirus поддържа и проверка на HTTPS протокола. Този тип комуникация използва шифрован канал за прехвърляне на информацията между сървъра и клиента. ESET NOD32 Antivirus проверява комуникацията, като използва методите за шифроване със SSL (слой със защитени сокети) и TLS (защита на транспортния слой).

Режим на HTTPS филтриране

Не използвай проверка на HTTPS протокола
шифрованата комуникация няма да се проверява

Използвай проверка на HTTPS протокола за избраните портове
отметнете тази опция, за да разрешите HTTPS проверката само за портовете, посочени в Портове, използвани от HTTPS протокола

Използвай проверка на HTTPS протокола за приложенията, маркирани като интернет браузъри, които използват избраните портове
програмата ще проверява само тези приложения, които са посочени в раздела браузъри и използват портовете, дефинирани вПортове, използвани от HTTPS протокола

Портове, използвани от HTTPS протокола
списък с HTTPS портовете за проверка. По подразбиране е зададен порт 443.

 

HTTP филтър