Настройка на сканирането

Nod32 ea config scanner scan Настройка на сканирането

Сканирай алтернативни потоци данни (ADS)

Активните потоци данни (ADS), използвани от файловата система NTFS представляват асоциации на файлове и папки, които са невидими при обикновените техники на сканиране. Много вируси се опитват да заобиколят това, като се представят за алтернативни потоци данни.

Изпълни сканиране на заден фон с нисък приоритет

Всяко сканиране използва известно количество системни ресурси. Ако работите с програми, които изискват много системни ресурси, можете да активирате фоново сканиране с нисък приоритет и да запазите ресурсите за приложенията си.

Регистрирай всички обекти

Ако е избрана тази опция, регистрационният файл показва всички сканирани файлове, дори тези, които не са заразени.

Разреши оптимизация Smart

Оптимизацията на Smart е проектирана, за да опрости сканирането на системата ви за злонамерен код. При разрешаването й, тя увеличава скоростта на сканиране, без да оказва негативно влияние върху сигурността на вашата система.

 

Запазвай клеймото за последен достъп
Отметнете тази опция, за да запазите началното време на достъп до сканираните файлове, вместо актуализирането му (например при използване на системи за архивиране на данни).

Превърти дневника от сканирането

Тази опция ви позволява да разрешите/забраните превъртането на регистрационния файл. Ако е избрана, информацията се превърта нагоре в прозореца за показване.

Покажи известие за завършеното сканиране в отделен прозорец

Отваря отделен прозорец с информация за резултатите от сканирането. За повече информация вижте раздела за завършени сканирания.

 

Настройка на сканирането