Информация за актуализацията

Информация за актуализации за Windows. Името и номерът на актуализацията се показва най-горе в прозореца, последвани от приоритета и описанието на проблема, който актуализацията отстранява.

 

 

Информация за актуализацията