Комплекти за пълен достъп

Комплектите за пълен достъп (Rootkit) са програми, които осигуряват на интернет атакуващите достъп до компютъра, като същевременно прикриват присъствието си. След достъп до компютъра (обикновено след възползване от слабо място в системата) комплектите за пълен достъп използват функции в операционната система, за да избегнат откриване от антивирусния софтуер: те скриват процеси, файлове и данни в системния регистър на Windows. Поради тази причина в почти невъзможно те да бъдат открити чрез обикновени техники за тестване.
Когато става въпрос за защита от комплекти за пълен достъп, трябва да запомните, че има две нива на откриване:

  1. Когато те се опитват да получат достъп до компютъра. Те още не са налични и съответно не са активни. Повечето антивирусни системи могат да елиминират комплектите за пълен достъп на това ниво (при условие че ги открият).

  2. Когато се скрият от обикновеното тестване. Потребителите на антивирусната система на ESET могат да се възползват от технологията против невидимост, която също може да открива и елиминира активни комплекти за пълен достъп.

Комплекти за пълен достъп