Настройка на прокси сървър

Ако използвате прокси сървър за връзка с интернет на компютъра с инсталирана ESET NOD32 Antivirus, той трябва да се укаже при разширената настройка. За достъп до глобалните настройки изберете Настройки от главното меню и след това щракнете върху Настройка на прокси сървър…. Прозорецът за настройка позволява на потребителя да въведе адреса и порта на прокси сървъра, както и данните за автентификация.

Забележка:

Опциите за прокси сървъра може да са различни за различните профили за актуализация. В такъв случай трябва да настроите прокси сървъра в разширена настройка за актуализация.

Ако тази информация не е налична, потребителят може да направи опит за автоматично откриване на настройките на прокси сървъра в ESET NOD32 Antivirus. За целта щракнете върху бутона Открий прокси сървър.

Nod32 ea proxy server Настройка на прокси сървър

 

Настройка на прокси сървър