Актуализация - главен прозорец

Nod32 ea update main Актуализиране

Този раздел съдържа важна информация за актуализациите на програмата. Актуализациите за системата ESET NOD32 Antivirus са критично важни за поддържането на максимална защита. Модулът за защита поддържа програмата винаги актуална по два начина – чрез актуализиране на базата данни със сигнатури на вируси и чрез актуализиране на системните компонент.

Актуализация на базата данни със сигнатури за вируси – Щракнете, за да актуализирате базата данни със сигнатури за вируси веднага.

Главният екран за актуализиране показва текущото състояние на актуализациите. Важно е в този раздел винаги да се показва надписа “Базата данни със сигнатури за вируси е актуална”. Ако това не е така, програмата е остаряла, което увеличава риска от заразяване. Моля, актуализирайте базата данни със сигнатури за вируси възможно най-скоро.

Настройка на потребителско име и парола… – Отваря прозорец, който ви разрешава да въведете данни за удостоверяване. Данните за удостоверяване (потребителско име и парола) се изпращат на имейл адреса на потребителя след покупка или регистрация.

Последно успешно актуализиране - Датата на последното актуализиране. Датата трябва да е скорошна, което означава, че базата данни със сигнатури за вируси е актуална.

Версия на базата със сигнатури за вируси – Номерът на версията, който е и активна връзка до към уеб сайта на ESET, в който са публикувани всички добавени сигнатури в дадена актуализация.

Регистрация… Използвайте връзката, за да се регистрирате в ESET и да получите данните си за удостоверяване.

Процес на актуализиране

След като щракнете върху Актуализация на базата данни със сигнатури за вируси, започва процесът на изтегляне. Ще се покаже лента за хода на изтеглянето и оставащото време. За да прекъснете актуализирането, щракнете върху Прекратяване.

Nod32 ea page update 02 Актуализиране

При нормални условия и правилно изтегляне на актуализациите, в прозореца за актуализиране ще се покаже съобщението “Базата данни със сигнатури за вируси е актуална”. В противен случай ще се покаже някое от следните съобщения:

Базата данни със сигнатури за вируси е стара

Тази грешка се показва след няколко неуспешни опита за актуализиране на базата данни със сигнатури за вируси. Препоръчваме ви да проверите настройките за актуализиране—най-често срещаната причина за тази грешка е неправилно въведени данни за удостоверяване или неправилно конфигурирани настройки за връзка.

Nod32 ea page update 05 Актуализиране

Предишното известие е свързано със следните две съобщения за неуспешно актуализиране:

Nod32 ea page update 04 Актуализиране

Потребителското име и паролата са въведени неправилно в Настройка > Актуализация. Препоръчваме ви да проверите данните сиза удостоверяване.

Nod32 ea page update 03 Актуализиране

Базата данни със сигнатури за вируси не можа да се актуализира. Възможна причина за това е неправилни настройки за връзка с интернет. Препоръчваме ви да проверите връзката с интернет (например като отворите произволен уеб сайт в браузъра). Ако уеб сайтът не се отвори, вероятно няма връзка с интернет или има проблеми с връзката на компютъра – обърнете се към интернет доставчика.

 

Актуализиране