Типове прониквания

Проникването представлява процес на навлизане на злонамерен софтуер с цел повреда на компютъра.

Типове прониквания