Daljinska administracija

Daljinska administracija je moćna alatka za održavanje bezbednosnih smernica i dobijanje pregleda opšteg upravljanja bezbednošću u okviru mreže. Posebno je korisna kada se primenjuje na veće mreže. Daljinska administracija povećava nivo bezbednosti, ali i obezbeđuje jednostavnost upotrebe administracije programa ESET NOD32 Antivirus na klijentskim radnim stanicama.
Prozor dijaloga za daljinsku demonstraciju je dostupan sa glavnog ekrana programa ESET NOD32 Antivirus. Izaberite sledeće stavke: Podešavanje > Ulaz u kompletno stablo za napredno podešavanje > Razno > Daljinska administracija.

Prozor „Podešavanje“ nudi aktivaciju režima daljinske administracije koju je moguće primeniti potvrdom izbora u polju za potvrdu Poveži se sa serverom za daljinsku administraciju. Zatim ćete moći da pristupite drugim opcijama koje su opisane ispod:

  • Adresa servera mrežna adresa servera na kojem je instaliran server za daljinsku administraciju.
  • Port – ovo polje sadrži unapred definisan port servera koji se koristi za povezivanje. Preporučujemo da ne menjate unapred definisanu postavku porta 2222.
  • Interval između povezivanja sa serverom (min.) – određuje učestalost kojim će se ESET NOD32 Antivirus povezivati sa ERA serverom radi slanja podataka. Drugim rečima, informacije se šalju u vremenskim intervalima koji su ovde definisani. Ako je izabrana vrednost 0, informacije će se prosleđivati svakih 5 sekundi.
  • Server za daljinsku administraciju zahteva potvrdu identiteta omogućava vam da unesete lozinku za povezivanje sa serverom za daljinsku administraciju ukoliko je ona potrebna.

Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili promene i primenili postavke i ESET NOD32 Antivirus će ih upotrebiti za povezivanje sa udaljenim serverom.

 

Daljinska administracija