Datoteke u karantini

Program automatski premešta izbrisane datoteke u karantin (ako korisnik nije otkazao ovu opciju u prozoru sa upozorenjem). Ako korisnik to želi, u karantin može ručno da premesti svaku sumnjivu datoteku pomoću opcije Dodaj. Ako je ovo slučaj, originalna datoteka se ne uklanja sa originalne lokacije. U ovu svrhu može se koristiti i kontekstni meni – kliknite desnim tasterom miša na prozor karantina i izaberite opciju Dodaj.

 

Datoteke u karantini