Komandna linija

Antivirusni modul programa ESET NOD32 Antivirus moguće je pokrenuti putem komandne linije – ručno (komandom „ecls“) ili pomoću datoteke komandi („bat“).

Prilikom pokretanja skeniranja na zahtev sa komandne linije, mogu se koristiti sledeći parametri i komutatori:

Opšte opcije:   
–help prikaz pomoći i izlazak
–version prikaz informacija o verziji i izlazak
–base-dir=FOLDER učitavanje modula iz FASCIKLE
–quar-dir=FOLDER premeštanje FASCIKLE u karantin
–aind prikaz indikatora aktivnosti
–auto skenira sve čvrste diskove u režimu čišćenja
   
Ciljevi:  
–files skeniranje datoteka (podrazumevano)
–no-files bez skeniranja datoteka
–boots skeniranje sektora za pokretanje sistema (podrazumevano)
–no-boots bez skeniranja sektora za pokretanje sistema
–arch skeniranje arhiva (podrazumevano)
–no-arch bez skeniranja arhiva
–max-archive-level=LEVEL maksimalni NIVO ugnežđenja arhive
–scan-timeout=LIMIT skeniranje arhive OGRANIČENI broj sekundi na maksimalnoj vrednosti. Ako vreme skeniranja dostigne to ograničenje, skeniranje arhive se prekida, a skeniranje će preći na sledeću datoteku
–max-arch-size=SIZE skenira se samo prva VELIČINA bajtova u arhivama (podrazumevana vrednost: 0 = beskonačno)
–mail skeniranje datoteka e-pošte
–no-mail bez skeniranja datoteka e-pošte
–sfx skeniranje samoraspakujućih arhiva
–no-sfx bez skeniranja samoraspakujućih arhiva
–rtp skeniranje runtime packer stavki
–no-rtp bez skeniranja runtime packer stavki
–exclude=FOLDER izuzimanje FASCIKLE iz skeniranja (primer izuzimanja više fascikli: –exclude <first>,<second>,…)
–subdir skeniranje potfascikli (podrazumevano)
–no-subdir bez skeniranja potfascikli
–max-subdir-level=LEVEL maksimalni NIVO ugnežđenja potfascikle (podrazumevana vrednost: 0 =beskonačno)
–symlink praćenje simboličkih veza (podrazumevano)
–no-symlink preskakanje simboličkih veza
–ext-exclude=EXTENSIONS isključivanje OZNAKA TIPA DATOTEKE razgraničenih dvotačkom iz skeniranja
   
Metodi:   
–adware skeniranje u potrazi za adverom/spajverom/riskverom
–no-adware bez skeniranja u potrazi za adverom/spajverom/riskverom
–unsafe skeniranje u potrazi za potencijalno nebezbednim aplikacijama
–no-unsafe bez skeniranja u potrazi za potencijalno nebezbednim aplikacijama
–unwanted skeniranje u potrazi za potencijalno neželjenim aplikacijama
–no-unwanted bez skeniranja u potrazi za potencijalno neželjenim aplikacijama
–pattern upotreba definicija
–no-pattern bez upotrebe definicija
–heur omogućavanje heuristike
–no-heur onemogućavanje heuristike
–adv-heur omogućavanje napredne heuristike
–no-adv-heur onemogućavanje napredne heuristike
   
Čišćenje:   
–action=ACTION izvršava RADNJU nad zaraženim objektima Dostupne radnje: nijedna, očisti, pitaj
–quarantine kopiranje zaraženih datoteka u karantin (zamenjuje RADNJU)
–no-quarantine bez kopiranja zaraženih datoteka u karantin
   
Evidencije:   
–log-file=FILE izlaz evidencije u DATOTEKU
–log-rewrite zamena izlazne datoteke (podrazumevano – dodavanje)
–log-all evidentiranje i čistih datoteka
–no-log-all bez evidentiranja čistih datoteka (podrazumevano)

Mogućni izlazni kodovi skeniranja:

Napomena

Izlazni kodovi veći od 100 znače da datoteka nije skenirana te je moguće da je zaražena.

0 – nije pronađena nikakva pretnja
1 – pretnja je pronađena i očišćena
10 – nije moguće skenirati neke datoteke (možda sadrže pretnje)
50 – pronađena je pretnja
100 – greška

 

Komandna linija