Korisnički interfejs

Opcije za konfiguraciju korisničkog interfejsa u programu ESET NOD32 Antivirus mogu se izmeniti tako da korisnik može da prilagodi radno okruženje svojim potrebama.

Opcijama za konfiguraciju korisničkog interfejsa u programu ESET NOD32 Antivirus može da se pristupi sa sledeće lokacije: Napredno podešavanje (F5) > Korisnički interfejs.

Odeljak Elementi korisničkog interfejsa omogućava korisnicima da se prebace na napredni režim. Napredni režim prikazuje detaljnije postavke i dodatne kontrole za ESET NOD32 Antivirus.

Grafički korisnički interfejs treba onemogućiti ako grafički elementi usporavaju performanse računara ili dovode do drugih problema. Slično tome, grafički interfejs je moguće isključiti za korisnike sa oštećenim vidom jer može biti neusaglašen sa posebnim aplikacijama koje se koriste za čitanje teksta prikazanog na ekranu.

Ako želite da deaktivirate ESET NOD32 Antivirus pozdravni ekran, onemogućite opciju „Prikaži pozdravni ekran pri pokretanju“.

Na vrhu ekrana programa ESET NOD32 Antivirus nalazi se standardni meni koji je moguće aktivirati ili onemogućiti na osnovu opcije „Koristi standardni meni“.
Ako je opcija „Prikaži opise alatki“ omogućena, ako se kursor postavi na opciju, prikazaće se kratak opis svake opcije. Ako je izabrana opcija „Izaberi element aktivne kontrole“, sistem će markirati svaki element koji se trenutno nalazi u aktivnoj oblasti kursora miša.

Odeljak Efekti omogućava korisniku da izmeni elemente grafičkog interfejsa. Glavna opcija u ovom odeljku jeste upotreba animiranih boja, kao i brzina animacije koja se može povećati ili umanjiti. Slično tome, moguće je omogućiti upotrebu animiranih ikona pri izvršavanju različitih zadataka. Ako želite da se program oglasi upozorenjem ako se desi neki važan događaj, koristite opciju Koristi zvučne signale.

 

Korisnički interfejs