Upozorenja i obaveštenje

Odeljak za podešavanje „Upozorenja i obaveštenja“ u okviru korisničkog interfejsa omogućava vam da konfigurišete način upravljanja porukama sa upozorenjima na pretnje i sistemskim obaveštenjima u programu ESET NOD32 Antivirus.

Prva stavka je Prikaži upozorenja. Onemogućavanje ove opcije će otkazati sve prozore sa upozorenjima i pogodna je samo za ograničeni broj specifičnih situacija. Većini korisnika preporučujemo da zadrže podrazumevanu opciju (omogućeno).

Da bi se iskačući prozori automatski zatvarali nakon određenog vremenskog perioda, izaberite opciju Automatski zatvaraj prozore obaveštenja (s). Ako ih korisnik ne zatvori, prozori sa upozorenjima se zatvaraju kada istekne navedeni vremenski period.

Obaveštenja na radnoj površini i saveti u balončićima su samo informativni i ne zahtevaju interakciju korisnika. Prikazuju se u oblasti sistemske palete u donjem desnom uglu ekrana. Da biste aktivirali prikaz obaveštenja na radnoj površini, omogućite opciju Prikaži obaveštenja na radnoj površini. Detaljnije opcije – vreme prikaza obaveštenja i prozirnost prozora moguće je izmeniti klikom na dugme Konfiguriši obaveštenja…. Da biste pregledali ponašanje obaveštenja, kliknite na dugme Pregled. Da biste konfigurisali trajanje vremena prikaza saveta u balončićima, pogledajte opciju Prikaži balončić sa savetima na traci zadataka (za s.).

Nod32 ea config alert Upozorenja i obaveštenje

U donjem delu prozora za podešavanje Upozorenja i obaveštenja, postoji opcija Prikaži samo obaveštenja koja zahtevaju interakciju korisnika. Pomoću ove opcije možete uključiti/isključiti prikazivanje upozorenja i obaveštenja koja ne zahtevaju intervenciju korisnika. Poslednja funkcija u ovom odeljku jeste navođenje adresa obaveštenja u okruženju sa više korisnika. Polje U sistemima sa više korisnika obaveštenja prikazuj na ekranu ovog korisnika: omogućava korisniku da definiše ko će dobijati važna obaveštenja programa ESET NOD32 Antivirus. To bi uobičajeno trebalo da bude administrator sistema ili mreže. Ova opcija je posebno korisna za terminal servere, pod uslovom da se sva sistemska obaveštenja šalju administratoru.

 

Upozorenja i obaveštenje