Planer

Planer je dostupan ako je u programu ESET NOD32 Antivirus aktiviran napredni režim. Njega možete pronaći u glavnom meniju programa ESET NOD32 Antivirus kao podmeni u odeljku Alatke Planer sadrži rezimiranu listu svih planiranih zadataka i njihovih svojstava konfiguracije kao što su unapred definisani datum, vreme i upotrebljeni profil skeniranja.

Nod32 ea page scheduler Planer

Program podrazumevano prikazuje sledeće planirane zadatke u planeru:

  • Redovno automatsko ažuriranje
  • Automatsko ažuriranje nakon uspostavljanja pozivne veze
  • Automatsko ažuriranje nakon prijave korisnika
  • Automatska provera datoteka pri pokretanju sistema nakon prijave korisnika
  • Automatska provera datoteka pri pokretanju sistema nakon uspešnog ažuriranja baze virusnih definicija

Da biste uredili konfiguraciju postojećeg planiranog zadatka (podrazumevanu i korisnički definisanu), koristite opciju iz kontekstnog menija. Kliknite desnim tasterom miša na opciju Uredi ili izaberite zadatak koji želite da izmenite i kliknite na dugme Uredi. Da biste dodali ili uklonili zadatke sa liste, izaberite zadatak i kliknite na dugmad Dodaj… i Ukloni.

 

Planer