Kreiranje novih zadataka

Da biste kreirali novi zadatak u planeru, kliknite na dugme Dodaj ili u kontekstnom meniju izaberite stavku Dodaj. Dostupno je pet tipova planiranih zadataka:

  • Pokretanje spoljne aplikacije
  • Održavanje evidencija
  • Provera datoteka za pokretanje sistema
  • Skeniranje računara na zahtev
  • Ažuriranje

Nod32 ea scheduler task Kreiranje novih zadataka

Pošto su Skeniranje računara na zahtev i Ažuriranje planirani zadaci koji se najčešće koriste, objasnićemo kako se dodaje novi zadatak ažuriranja.

U padajućem meniju „Planirani zadatak“ koji prikazuje sve dostupne tipove planiranih zadataka izaberite stavku Ažuriraj. Nastavite tako što ćete kliknuti na dugme Dalje i uneti ime zadatka u polje Ime zadatka. Izaberite učestalost zadatka. Za ovaj parametar dostupne su sledeće opcije: „Jednom“, „Neprestano“, „Dnevno“, „Sedmično“ i „Pri pokretanju događaja“. Izabrana učestalost određuje i druge parametre. Zatim možete da definišete radnju koja će biti izvršena ako nije moguće izvršiti ili dovršiti zadatak u planirano vreme. Dostupne su sledeće tri opcije:

  • Čekaj do sledećeg planiranog vremena
  • Pokreni zadatak čim to bude moguće
  • Odmah pokreni zadatak ako vreme od poslednjeg izvršenja premašuje navedeni interval (interval se može definisati nakon izbora ove opcije).

U sledećem koraku se prikazuje kompletan rezime informacija o trenutnom planiranom zadatku. Opcija Pokreni zadatak sa određenim parametrima trebalo bi da bude automatski omogućena. Kliknite na dugme Završi. Pojaviće se prozor dijaloga koji korisniku omogućava da odabere profile koji će se koristiti za planirani zadatak. Tu korisnik može da navede primarni i alternativni profil koji se koristi ukoliko zadatak nije moguće izvršiti pomoću primarnog profila. Potvrdite izbor tako što ćete u prozoru „Profili ažuriranja“ kliknuti na dugme U redu. Novi planirani zadatak će biti dodat na listu trenutno planiranih zadataka.

Kreiranje novih zadataka