ThreatSense.Net

ThreatSense.Net sistem ranog upozoravanja je alatka koja trenutno i neprekidno obaveštava preduzeće ESET o novim infiltracijama. Dvosmerni ThreatSense.Net sistem ranog upozoravanja ima jednu jedinu svrhu – da poboljša zaštitu koju možemo da vam ponudimo. Najbolji način da se uverimo da ćemo videti nove pretnje čim se pojave jeste da se „povežemo“ sa što više klijenata i koristimo ih kao naše izviđače pretnji. Postoje dve opcije:

  • Možete da odlučite da ne omogućite ThreatSense.Net sistem ranog upozoravanja. Nećete izgubiti nikakvu funkcionalnost softvera i i dalje ćete dobijati najbolju zaštitu koju možemo da vam ponudimo.
  • Sistem ranog upozoravanja možete da konfigurišete da prosleđuje anonimne informacije o novim pretnjama i lokaciji novog pretećeg koda u jednoj datoteci. Ta datoteka se može poslati preduzeću ESET radi detaljne analize. Proučavanje tih pretnji će pomoći preduzeću ESET da ažurira svoje mogućnosti otkrivanja pretnji. ThreatSense.Net sistem ranog upozoravanja će prikupljati anonimne informacije o računaru koje se odnose na novootkrivene pretnje. Te informacije mogu da obuhvate uzorak ili kopiju datoteke u kojoj se pretnja pojavila, putanju ka toj datoteci, ime datoteke, informacije o datumu i vremenu, proces zbog kojeg se pretnja pojavila na računaru i informacije o operativnom sistemu računara. Neke od tih informacija mogu da uključuju lične informacije o korisniku računara, na primer korisnička imena u putanji direktorijuma itd. Ovde je dostupan primer informacija o datoteci koje se prosleđuju.

Iako postoji mogućnost da će našoj laboratoriji za pretnje u preduzeću ESET povremeno biti otkrivene neke informacije o vama ili vašem računaru, te informacije se neće koristiti NI ZA KAKVU drugu svrhu osim kao pomoć u trenutnom odgovaranju na nove pretnje.

ESET NOD32 Antivirus je podrazumevano konfigurisan da pita pre prosleđivanja sumnjivih datoteka na detaljnu analizu u ESET laboratoriji za pretnje. Treba imati na umu da se datoteke sa određenim oznakama tipa datoteke kao što su .doc ili .xls uvek izuzimaju iz slanja ako se u njima pronađe neka pretnja. Možete dodati i druge oznake tipa datoteke ako postoje određene datoteke koje vi ili vaše preduzeće ne želite da šaljete.

Podešavanje usluge ThreatSense.Net dostupno je iz stabla za napredno podešavanje na sledećoj lokaciji: Alatke > ThreatSense.Net. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući ThreatSense.Net sistem ranog upozoravanja. To će vam omogućiti da aktivirate i zatim kliknete na dugme „Napredno podešavanje“.

ThreatSense.Net