Statistika

ThreatSense.Net sistem upozoravanja prikuplja anonimne informacije o računaru koje se odnose na novootkrivene pretnje. Te informacije mogu da obuhvataju ime infiltracije, datum i vreme kada je poslednji put otkrivena, verziju programa ESET NOD32 Antivirus, verziju operativnog sistema na računaru i postavku lokacije. Statistika se obično jednom ili dvaput dnevno isporučuje na servere preduzeća ESET.

Primer prosleđenog statističkog paketa:

# utc_time=2005-04-14 07:21:28
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT
# engine=5417
# components=2.50.2
# moduleid=0x4e4f4d41
# filesize=28368
# filename=C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C14J8NS7\rdgFR1463[1].exe

Vreme prosleđivanja
U odeljku „Vreme prosleđivanja“ možete da definišete vreme kada će statistički podaci biti prosleđeni. Ako odaberete da ih prosledite čim to bude moguće, statistički podaci će biti poslati odmah nakon kreiranja. Ova postavka je pogodna ako je dostupna stalna Internet veza. Ako se izabere opcija „Za vreme ažuriranja“, statistički podaci će biti sačuvani i zajedno prosleđeni za vreme sledećeg ažuriranja.

 

Statistika