Sumnjive datoteke

Kartica „Sumnjive datoteke“ korisniku omogućava da konfiguriše način prosleđivanja pretnji u ESET laboratoriju na analizu.

Ako imate datoteku koja se sumnjivo ponaša, možete da je prosledite našoj laboratoriji za viruse na analizu. Ako se ustanovi da je u pitanju zlonamerna aplikacija, njeno otkrivanje će biti dodato u neku od sledećih ispravki virusnih definicija.

Prosleđivanje datoteka je moguće podesiti da se izvršava automatski bez pitanja. Ako je ova opcija izabrana, sumnjive datoteke se šalju u pozadini. Ako želite da znate koje datoteke su poslate na analizu i da potvrdite prosleđivanje, izaberite sledeću opciju: „Pitaj pre prosleđivanja“.

Ako ne želite da prosleđujete bilo koje datoteke, izaberite sledeću opciju: „Nikada ne prosleđuj“. Imajte na umu da to što ne prosleđujete datoteke na analizu ne utiče na prosleđivanje statističkih informacija preduzeću ESET. Statističke informacije se konfigurišu u posebnom odeljku za podešavanje koji je opisan u sledećem poglavlju.

Vreme prosleđivanja
Sumnjive datoteke će biti poslate u ESET laboratorije na analizu čim to bude moguće. Ovo se preporučuje ako je dostupna stalna Internet veza i moguće je isporučiti sumnjive datoteke bez odlaganja. Druga opcija je prosleđivanje sumnjivih datoteka za vreme ažuriranja. Ako je ova opcija izabrana, sumnjive datoteke će biti prikupljene i otpremljene na servere sistema ranog upozoravanja za vreme ažuriranja.

Filter izuzetaka
Ne moraju sve datoteke da se prosleđuju na analizu. Filter izuzetaka vam omogućava da izuzmete određene datoteke/fascikle iz prosleđivanja. Korisno je izuzimanje datoteka koje sadrže potencijalno poverljive informacije, na primer, dokumenata ili unakrsnih tabela. Najčešći tipovi datoteka se podrazumevano izuzimaju (Microsoft Office, OpenOffice). Lista se po potrebi može ažurirati.

E-adresa za kontakt
E-adresa za kontakt šalje se preduzeću ESET zajedno sa sumnjivim datotekama i može biti upotrebljena za stupanje u kontakt sa vama ukoliko za analizu budu potrebne dodatne informacije o prosleđenim datotekama. Imajte na umu da od preduzeća ESET nećete dobiti odgovor ako ne budu potrebne dodatne informacije.

 

Sumnjive datoteke