Kreiranje zadataka ažuriranja

Ažuriranja je moguće pokrenuti ručno, izborom opcije Ažuriraj bazu virusnih definicija u prozoru sa informacijama koji se prikazuje kada izaberete opciju Ažuriranje.

Ažuriranja mogu da se pokreću i kao planirani zadaci, a konfiguracija planiranog zadatka se izvršava u okviru Alatke > Planer. U programu ESET NOD32 Antivirus podrazumevano se aktiviraju sledeći zadaci:

  • Redovno automatsko ažuriranje
  • Automatsko ažuriranje nakon uspostavljanja pozivne veze
  • Automatsko ažuriranje nakon prijave korisnika

Svaki od navedenih zadataka ažuriranja moguće je izmeniti u skladu sa potrebama korisnika. Pored podrazumevanih zadataka ažuriranja, korisnik može da kreira nove zadatke ažuriranja sa korisnički definisanom konfiguracijom. Više detalja o kreiranju i konfigurisanju zadataka ažuriranja potražite u odeljku Planer

Kreiranje zadataka ažuriranja