Podešavanje ažuriranja

Odeljak za podešavanje ažuriranja navodi informacije o izvoru ispravki kao što su serveri za ažuriranje i podaci za potvrdu identiteta za te servere. Polje Server za ažuriranje podrazumevano je podešeno na opciju Odaberi automatski. Ova vrednost osigurava da se datoteke ispravki preuzimaju sa servera za ažuriranje preduzeća ESET uzimajući u obzir opterećenje mrežnog saobraćaja za pojedinačne servere za ažuriranje. Opcije za podešavanje ažuriranja dostupne su u odeljku Opcije naprednog podešavanja, u okviru Ažuriranje.

Nod32 ea config update source Podešavanje ažuriranja

Lista trenutno postojećih servera za ažuriranje dostupna je putem padajućeg menija u okviru Server za ažuriranje. Da biste dodali nov server za ažuriranje, u odeljku Postavke ažuriranja za izabrani profil kliknite na dugme Uredi, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Potvrda identiteta za servere za ažuriranje obezbeđuje se putem korisničkog imena i lozinke koje će ESET generisati i poslati korisniku nakon kupovine licence proizvoda.

 

Podešavanje ažuriranja