Napredno podešavanje ažuriranja

Da biste prikazali dijalog Napredno podešavanje ažuriranja, kliknite na dugme Podešavanje.  Opcije za podešavanje naprednog ažuriranja obuhvataju konfiguraciju režima ažuriranja, HTTP Proxy servera, LAN-a i mirror kopija.

 

Napredno podešavanje ažuriranja