Povezivanje sa LAN-om

Upozorenje

Ako su omogućene opcije Trenutni korisnik ili Navedeni korisnik, može doći do greške pri promeni identiteta programa za željenog korisnika. Zbog toga preporučujemo unos podataka za potvrdu verodostojnosti LAN-a u glavni odeljak za podešavanje ažuriranja. U ovom odeljku za podešavanje ažuriranja podatke za potvrdu verodostojnosti treba uneti na sledeći način: ime_domena\korisnik (ako je u pitanju radna grupa, unesite ime_radne_grupe\ime) i lozinka korisnika. Pri ažuriranju iz HTTP verzije lokalnog servera, nije potrebna potvrda verodostojnosti.

Prilikom ažuriranja sa lokalnog servera koji radi pod NT operativnim sistemom, podrazumevano se zahteva potvrda verodostojnosti za svaku mrežnu vezu. U većini slučajeva lokalni sistemski nalog nema dovoljna prava pristupa za mirror fasciklu (koja sadrži kopije datoteka ispravki). U tom slučaju unesite korisničko ime i lozinku u odeljak za podešavanje ažuriranja ili navedite nalog pod kojim će program ući na server za ažuriranje – mirror.
Da biste konfigurisali takav nalog, izaberite karticu LAN. Odeljak Poveži se sa LAN-om kao nudi opcije Sistemski nalog (podrazumevani), Trenutni korisnik i Navedeni korisnik.

Nod32 ea config update lan Povezivanje sa LAN om

Izaberite opciju Sistemski nalog da biste za potvrdu verodostojnosti koristili sistemski nalog. Uobičajeno do procesa potvrde verodostojnosti ne dolazi ako u glavnom odeljku za podešavanje ažuriranja nisu uneti podaci za potvrdu verodostojnosti.
Da biste se uverili da se program ovlašćuje pomoću trenutno prijavljenog korisničkog naloga, izaberite opciju Trenutni korisnik. Mana ovog rešenja jeste to što program ne može da se poveže sa serverom za ažuriranje ako trenutno nije prijavljen nijedan korisnik.
Izaberite opciju Navedeni korisnik ako želite da program za potvrdu verodostojnosti koristi određeni korisnički nalog.

Podrazumevana opcija za LAN vezu je Sistemski nalog.

Povezivanje sa LAN-om