Režim ažuriranja

Kartica Režim ažuriranja sadrži opcije u vezi sa ažuriranjem komponenti programa.

U odeljku Ažuriranje komponenti programa dostupne su tri opcije:    

  • Nikada ne ažuriraj komponente programa
  • Uvek ažuriraj komponente programa
  • Pitaj pre preuzimanja komponenti programa 

Izbor opcije Nikada ne ažuriraj komponente programa osigurava da se nove ispravke komponenti programa koje je izdalo preduzeće ESET neće preuzimati i da se na datoj radnoj stanici neće izvršiti nikakvo ažuriranje komponenti programa. Opcija Uvek ažuriraj komponente programa znači da će se ažuriranje komponenti programa izvršiti svaki put kada je nova ispravka dostupna na serverima za ažuriranje preduzeća ESET i da će se komponente programa nadograditi na preuzetu verziju. Izaberite treću opciju, Pitaj pre preuzimanja komponenti programa da biste osigurali da će program pitati korisnika da potvrdi preuzimanje ispravki komponenti programa u trenutku kada te ispravke budu dostupne. U tom slučaju prikazaće se prozor dijaloga sa informacijama o dostupnim ispravkama komponenti programa sa opcijom da ih potvrdite ili odbijete. Ako ih potvrdite, ispravke će se preuzeti i instaliraće se nove komponente programa.
Podrazumevana opcija za ažuriranje komponenti programa je Pitaj me preuzimanja komponenti programa.

Nod32 ea config update mode Režim ažuriranja

Nakon instalacije ispravke komponente programa, neophodno je ponovo pokrenuti sistem da bi se obezbedila puna funkcionalnost svih modula. Odeljak Ponovno pokretanje nakon nadogradnje komponente programa korisniku omogućava da izabere jednu od sledeće tri opcije:

  • Nikada nemoj ponovo pokretati računar
  • Ponudi ponovno pokretanje računara ako je neophodno
  • Ako je potrebno, ponovo pokreni računar bez obaveštenja

Podrazumevana opcija za ponovno pokretanje je Ponudi ponovno pokretanje računara ako je neophodno. Izbor odgovarajućih opcija za ažuriranje komponenti programa u okviru kartice Režim ažuriranja zavisi od svake pojedinačne radne stanice, u okviru koje se primenjuju te postavke. Imajte na umu da postoje razlike između radnih stanica i servera. Na primer, automatsko ponovno pokretanje servera nakon nadogradnje programa može da izazove znatnu štetu.

Režim ažuriranja