Profili za ažuriranje

Za različite konfiguracije ažuriranja moguće je kreirati korisnički definisane profile za ažuriranje koji se mogu koristiti za određeni zadatak ažuriranja. Kreiranje različitih profila za ažuriranje posebno je korisno za korisnike mobilnih uređaja jer se svojstva Internet veze često menjaju. Izmenom zadatka ažuriranja korisnici mobilnih uređaja mogu da navedu da će se ažuriranje izvršiti pomoću alternativnog profila ako nije moguće ažurirati program pomoću konfiguracije navedene u okviru Moj profil.
Prozor Izabrani profil prikazuje trenutno izabran profil. Ova stavka je podrazumevano podešena na opciju Moj profil. Da biste kreirali novi profil, kliknite na dugme Profili, a zatim kliknite na dugme Dodaj i unesite svoje ime profila. Kada kreirate novi profil, moguće je kopirati postavku iz postojećeg profila.

U okviru podešavanja profila možete da navedete server za ažuriranje sa kojim će se program povezati i preuzeti ispravke. Moguće je koristiti bilo koji server sa liste dostupnih servera, a može se dodati i novi server. Lista trenutno postojećih servera za ažuriranje dostupna je putem padajućeg menija u okviru Server za ažuriranje. Da biste dodali nov server za ažuriranje, u odeljku Postavke ažuriranja za izabrani profil kliknite na dugme Uredi… , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 

Profili za ažuriranje