Novine

Dugogodišnje programersko iskustvo naših stručnjaka ispoljilo se potpuno novom arhitekturom programa ESET NOD32 Antivirus koja garantuje maksimalno otkrivanje uz minimalne sistemske zahteve. Složeno bezbednosno rešenje sadrži module sa nekoliko naprednih opcija. Sledeća lista pruža kratak pregled ovih modula.

Antivirus i antispajver

Ovaj modul je zasnovan na ThreatSense® jezgru za skeniranje koje je prvi put upotrebljeno u nagrađivanom NOD 32 Antivirus sistemu. ThreatSense® jezgro je optimizovano i poboljšano novom ESET NOD 32 Antivirus arhitekturom.

Funkcija

Opis

Poboljšano čišćenje

Sistem za zaštitu od virusa sada inteligentno čisti i briše većinu otkrivenih infiltracija bez potrebe za intervencijom korisnika.

Režim pozadinskog skeniranja

Skeniranje računara se može pokrenuti u pozadini, a da se pri tom ne uspore performanse.

Manje datoteke ispravki

Osnovni procesi optimizacije zadržavaju znatno manju veličinu datoteka ispravki nego u starijim verzijama. Takođe, poboljšana je i zaštita datoteka ispravki od oštećenja.

Zaštita popularnih klijenata e-pošte

Sada je moguće skenirati dolaznu poštu ne samo u programu MS Outlook već i u sledećim popularnim klijentima e-pošte: Outlook Express, Windows pošta, Windows Live Pošta i Mozilla Thunderbird.

Veliki broj drugih poboljšanja

  • Direktan pristup sistemima datoteka za veliku brzinu i propusnu moć.
  • Blokiranje pristupa zaraženim datotekama
  • Optimizacija za Windows Centar za bezbednost, uključujući operativni sistem Vista

 

Ostalo

 

Funkcija

Opis

ESET SysRescue

ESET SysRescue omogućava korisniku da kreira CD/DVD/USB sa kojeg se može pokrenuti računar i koji sadrži ESET NOD32 Antivirus koji može da radi nezavisno od operativnog sistema. Najpogodniji je kao pomoć sistemu da se otarasi infiltracija koje se teško uklanjaju.

ESET SysInspector

ESET SysInspector, aplikacija koja detaljno ispituje računar, sada je integrisana direktno u program ESET NOD32 Antivirus. Ako se obratite usluzi brige o korisnicima putem opcija „Pomoć i podrška“ > „Zahtev za podršku brige o korisnicima (preporučuje se)“, možete odabrati da uključite snimak statusa aplikacije ESET SysInspector na računaru.

Zaštita dokumenata

Zaštita dokumenata služi za skeniranje dokumenata sistema Microsoft Office pre nego što se otvore, kao i datoteka koje Internet Explorer automatski preuzima kao što su Microsoft ActiveX elementi.

Samoodbrana

Nova tehnologija samoodbrane štiti komponente programa ESET NOD32 Antivirus od pokušaja deaktivacije.

Korisnički interfejs

Korisnički interfejs sada može da radi u režimu koji nije grafički i koji omogućava kontrolu programa ESET NOD32 Antivirus putem tastature.
Povećana kompatibilnost sa aplikacijama za čitanje sa ekrana omogućava osobama sa oštećenim vidom da efikasnije kontrolišu program.

Novine