Kontrola uslužnog programa komandne linije

ESET SysInspector podržava generisanje izveštaja pomoću ovih parametara sa komandne linije

/gen
generisanje izveštaja direktno sa komandne linije bez pokretanja GUI
/privacy
generisanje izveštaja koji izuzima osetljive informacije
/zip 
skladišti dobijeni izveštaj direktno na disku u komprimovanoj datoteci
/silent
ovaj parametar sprečava prikaz trake toka generisanja izveštaja
/help, /? 
prikazuje informacije o korišćenju parametara komandne linije

Napomena

Ako ime datoteke/fascikle sadrži razmak, onda bi ime datoteke trebalo da bude pod navodnicima

Primeri
Da biste učitali određeni izveštaj direktno u pregledaču, upotrebite: SysInspector.exe  “c:\clientlog.xml”
Da biste generisali izveštaj na trenutnoj lokaciji, upotrebite: SysInspector.exe /gen
Da biste generisali izveštaj u određenoj fascikli, upotrebite: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\”
Da biste generisali izveštaj u određenoj datoteci/lokaciji, upotrebite: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\mynewlog.xml”
Da biste izveštaj koji izuzima osetljive informacije generisali direktno u komprimovanoj datoteci, upotrebite: SysInspector.exe /gen=”c:\mynewlog.zip” /privacy /zip
Da biste uporedili dve evidencije, upotrebite: SysIsnpector.exe “current.xml” “original.xml”

 

Kontrola uslužnog programa komandne linije