Korisnički interfejs i upotreba aplikacije

Radi lakše upotrebe, glavni prozor je podeljen na četiri odeljka – programske kontrole nalaze se na vrhu glavnog prozora, prozor „Navigacija“ je sa leve strane, prozor „Opis“ nalazi se na desnoj strani u sredini, a prozor „Detalji“ na desnoj strani na dnu glavnog prozora.

Nod32 sinsp usage Korisnički interfejs i upotreba aplikacije

 

Korisnički interfejs i upotreba aplikacije