Kretanje u alatki ESET SysInspector

ESET SysInspector deli različite tipove informacija na nekoliko osnovnih odeljaka koji se nazivaju čvorovi. Dodatne detalje, ako su dostupni, možete da pronađete tako što ćete svaki čvor razviti na podčvorove. Da biste otvorili ili skupili čvor, samo kliknite dvaput na ime čvora ili kliknite na Nod32 sinsp navigating Kretanje u alatki ESET SysInspector ili Nod32 sinsp navigating 01 Kretanje u alatki ESET SysInspector pored imena čvora. Kada pregledate strukturu stabla čvorova i podčvorova u prozoru „Navigacija“, u prozoru „Opis“ možete da pronađete različite detalje za svaki prikazani čvor. Ako pregledate stavke u prozoru „Opis“, dodatni detalji za svaku stavku mogu se prikazati u prozoru „Detalji“.

Slede opisi za glavne čvorove u prozoru „Navigacija“ i srodne informacije u prozorima „Opis“ i „Detalji“.

Napomena

Operativni sistem se sastoji od nekoliko važnih komponenti jezgra koje neprestano rade i obezbeđuju osnovne i vitalne funkcije za druge korisničke aplikacije. U određenim slučajevima, takvi procesi se prikazuju u alatki ESET SysInspector sa putanjom datoteke koja počinje sa \??\. Ti simboli obezbeđuju optimizaciju za te procese pre pokretanja. Oni su bezbedni za sistem i kao takvi su ispravni.

Pokrenuti procesi
Ovaj čvor sadrži informacije o aplikacijama i procesima koji se pokreću u vreme generisanja izveštaja. U prozoru „Opis“ možete da pronađete dodatne detalje za svaki proces, na primer dinamičke biblioteke koje proces koristi i njihovu lokaciju u sistemu, ime prodavca aplikacije, nivo rizika datoteke itd.

Prozor „Detalji“ sadrži dodatne informacije o stavkama koje su izabrane u prozoru „Opis“ kao što je veličina datoteke ili njen hash.

Mrežne veze
Prozor „Opis“ sadrži listu procesa i aplikacija koje vrše komunikaciju preko mreže pomoću protokola izabranog u prozoru „Navigacija“ (TCP ili UDP), kao i udaljene adrese sa kojom je aplikacija povezana. Takođe možete da proverite dodeljivanje DNS-a dodeljenim IP adresama.

Prozor „Detalji“ sadrži dodatne informacije o stavkama koje su izabrane u prozoru „Opis“ kao što je veličina datoteke ili njen hash.

Važne stavke registra
Sadrži listu stavki izabranog registra koje se često odnose na razne probleme sistema kao što su problemi koji navode programe koji se pokreću sa sistemom, pomoćne objekte pregledača (BHO) itd.

U prozoru „Opis“ možete da pronađete datoteke koje su povezane sa određenim stavkama registra. Dodatne detalje možete da vidite u prozoru „Detalji“.

Usluge
Prozor „Opis“ sadrži listu datoteka koje su registrovane kao usluge operativnog sistema Windows. U prozoru „Detalji“ možete da proverite način na koji je usluga podešena da se pokrene sa određenim detaljima datoteke.

Upravljački programi
Lista upravljačkih programa instaliranih u sistemu.

Kritične datoteke
Prozor „Opis“ prikazuje sadržaj kritičnih datoteka povezanih sa operativnim sistemom Microsoft Windows ®.

Sistemske informacije
Sadrži detaljne informacije o hardveru i softveru, kao i informacije o podešenim promenljivama sredine i pravima korisnika.

Detalji datoteke
Lista važnih sistemskih datoteka i datoteka u fascikli „Programske datoteke“. Dodatne informacije za određene datoteke možete pronaći u prozorima „Opis“ i „Detalji“.

Osnovne informacije
Informacije o alatki ESET SysInspector

 

Kretanje u alatki ESET SysInspector