Najčešća pitanja

Da li ESET SysInspector uklanja malver?

ESET SysInspector trenutno nema mogućnost da vrši bilo kakve promene na računarima. On je „samo za čitanje“ zato što je dizajniran za analiziranje, a ne za oporavak od malvera. Ako vam je potreban program za zaštitu od malvera, probnu verziju našeg softvera možete preuzeti ovde ili koristiti besplatan program ESET Online Scanner.

Da li su za pokretanje programa ESET SysInspector neophodne administratorske privilegije?

Iako za pokretanje programa ESET SysInspector nisu neophodne administratorske privilegije, nekim informacijama u skupovima može se pristupiti samo sa administratorskog naloga. Ako ga pokrenete kao standardni korisnik ili korisnik sa ograničenim pristupom, on će sakupiti manje informacija o radnom okruženju.

Da li ESET SysInspector kreira datoteku evidencije?

ESET SysInspector može da kreira datoteku evidencije konfiguracije računara. Da biste je sačuvali, u glavnom meniju izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj evidenciju. Datoteke se čuvaju u XML formatu. Datoteke se podrazumevano čuvaju u direktorijumu %USERPROFILE%\My Documents\, uz konvenciju imenovanja datoteka „SysInpsector-%COMPUTERNAME%-YYMMDD-HHMM.XML“. Ukoliko želite, možete promeniti lokaciju i ime datoteke evidencije pre čuvanja.

Kako da prikažem ESET SysInspector datoteku evidencije?

Da biste prikazali datoteku evidencije koju je kreirao ESET SysInspector, pokrenite program i u glavnom meniju izaberite stavke Datoteka > Otvori evidenciju. Možete i da prevučete i otpustite datoteke evidencije na ESET SysInspector aplikaciju. Ako je potrebno da često prikazujete ESET SysInspector datoteke evidencije, preporučuje se da kreirate prečicu do SYSINSPECTOR.EXE datoteke na radnoj površini. Zatim možete da prevučete i otpustite datoteke evidencije na nju da biste ih prikazali.

Da li je dostupna specifikacija za format datoteke evidencije? Šta se dešava sa SDK-om?

Trenutno nisu dostupni specifikacija za datoteku evidencije ni SDK jer je program još uvek u razvoju. Kada program bude izdat, možemo da ih obezbedimo na osnovu korisničkih povratnih informacija i zahteva.

Kako ESET SysInspector procenjuje rizik koji predstavlja određeni objekat?

U većini slučajeva, ESET SysInspector dodeljuje nivoe rizika objektima (datotekama, procesima, ključevima registra itd.) pomoću grupe heurističkih pravila koja ispituju karakteristike svakog objekta i zatim procenjuju mogućnost za zlonamernu aktivnost. Na osnovu ovih heurističkih pravila, objektima se dodeljuje nivo rizika od „1 – bezbedno (zeleno)“ do „9 – rizično (crveno)“. U levom oknu za navigaciju odeljci su obojeni na osnovu najvišeg nivoa rizika nekog objekta koji se nalazi unutar njih.

Da li nivo rizika „6 – nepoznato (crveno)“ znači da je objekat opasan?

Procena alatke ESET SysInspector ne garantuje da je neki objekat zlonameran – to bi trebalo da utvrdi stručnjak za bezbednost. ESET SysInspector je dizajniran da obezbedi brzu procenu za stručnjake za bezbednost, tako da oni znaju koje objekte na sistemu mogu ubuduće da ispituju zbog neobičnog ponašanja.

Zbog čega se ESET SysInspector prilikom pokretanja povezuje sa Internetom?

Poput većine aplikacija, ESET SysInspector je potpisan digitalnim potpisom „certifikata“ kako bi se potvrdilo da je softver izdao ESET i da on nije promenjen. U cilju provere valjanosti certifikata, operativni sistem stupa u kontakt sa autoritetom za izdavanje certifikata da bi proverio identitet izdavača softvera. Ovo je uobičajeno ponašanje za sve digitalno potpisane programe u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Šta je to Anti-Stealth tehnologija?

Anti-Stealth tehnologija obezbeđuje efikasno otkrivanje rutkita.
Ako je sistem napao zlonamerni kôd koji se ponaša kao rutkit, korisnik je izložen riziku od oštećenja, gubitka ili krađe podataka. Bez posebne alatke za zaštitu od rutkita, rutkite je skoro nemoguće otkriti.

 

Najčešća pitanja