Prečice

Tasterske prečice koje se mogu koristiti prilikom rada sa alatkom ESET SysInspector uključuju sledeće:

Datoteka  
Ctrl+O otvara postojeću evidenciju
Ctrl+S  čuva kreirane evidencije 
   
Generisanje   
Ctrl+G standardna provera statusa sistema
Ctrl+H izvršava proveru sistema koja može da evidentira i osetljive informacije (trenutno korisničko ime, ime računara, ime domena, trenutne korisničke privilegije, promenljive okruženja i sve IP adrese prevode se u imena domena), a sve adrese se takođe prevode u imena domena.
   
Filtriranje stavki  
1, O bezbedno, prikazuju se stavke nivoa rizika 1-9
2 bezbedno, prikazuju se stavke nivoa rizika 2-9
3 bezbedno, prikazuju se stavke nivoa rizika 3-9
4, U nepoznato, prikazuju se stavke nivoa rizika 4-9
5 nepoznato, prikazuju se stavke nivoa rizika 5-9
6 nepoznato, prikazuju se stavke nivoa rizika 6-9
7, B rizično, prikazuju se stavke nivoa rizika 7-9
8 rizično, prikazuju se stavke nivoa rizika 8-9
9 rizično, prikazuju se stavke nivoa 9
- povećava nivo rizika
+ smanjuje nivo rizika
   
Prikaz  
Ctrl+3 prikazuje sve detalje
Ctrl+2 delimično prikazuje detalje
Ctrl+1 osnovni prikaz
BackSpace pomeranje jedan korak unazad
Razmaknica pomeranje jedan korak unapred
Ctrl+W razvija stablo
Ctrl+Q skuplja stablo
   
Ostale kontrole  
Ctrl+T prelazi na originalnu lokaciju stavke posle izbora u rezultatima pretrage
Ctrl+P prikazuje osnovne informacije o stavci
Ctrl+A prikazuje kompletne informacije o stavci
Ctrl+C kopira stablo trenutne stavke
Ctrl+X kopira stavke
Ctrl+B pronalazi informacije o izabranim datotekama na Internetu
Ctrl+L otvara fasciklu u kojoj se nalazi izabrana datoteka
Ctrl+R otvara odgovarajuću stavku u uređivaču registra
Ctrl+Z kopira putanju do datoteke (ako je stavka povezana sa datotekom)
Ctrl+F prebacuje se na polje za pretraživanje
Ctrl+D zatvara rezultate pretrage
   
Upoređivanje  
Ctrl+Alt+O otvara originalnu/uporednu evidenciju
Ctrl+Alt+R otkazuje poređenje
Ctrl+Alt+1 prikazuje sve stavke
Ctrl+Alt+2 prikazuje samo dodate stavke, evidencija će prikazati stavke prisutne u trenutnoj evidenciji
Ctrl+Alt+3 prikazuje samo uklonjene stavke, evidencija će prikazati stavke prisutne u prethodnoj evidenciji
Ctrl+Alt+4 prikazuje samo zamenjene stavke (obuhvaćene datoteke)
Ctrl+Alt+5 prikazuje samo razlike između evidencija
Ctrl+Alt+C prikazuje poređenje
Ctrl+Alt+N prikazuje trenutnu evidenciju
Ctrl+Alt+P otvara prethodnu evidenciju
   
Razno  
F1 prikaz pomoći
Alt+F4 zatvara program
ALT+SHIFT+F4 zatvara program bez postavljanja pitanja

 

Prečice