Sistemski zahtevi

Za besprekorno funkcionisanje alatke ESET SysInspector, sistem bi trebalo da ispunjava sledeće hardverske i softverske zahteve:

Windows 2000, XP, 2003

400 MHz 32-bitni (x86)/64-bitni (x64)
128 MB RAM sistemske memorije
10 MB dostupnog prostora
Super VGA (800 x 600)

Windows Vista, 2008

1 GHz 32-bitni (x86)/64-bitni (x64)
512 MB RAM sistemske memorije
10 MB dostupnog prostora
Super VGA (800 x 600)

 

Sistemski zahtevi