SysInspector kao deo programa ESET NOD32 Antivirus

Da biste u programu ESET NOD32 Antivirus otvorili odeljak „SysInspector“ izaberite meni Alatke > SysInspector. Sistem upravljanja u prozoru aplikacije SysInspector sličan je prozoru sa evidencijama skeniranja računara ili onom sa planiranim zadacima. Sve operacije sa snimcima sistema – kreiranje, prikazivanje, upoređivanje, uklanjanje i izvoz – postaju pristupačne kada jednom ili dvaput kliknete mišem.

Prozor aplikacije SysInspector sadrži osnovne informacije o kreiranim snimcima kao što su vreme kreiranja, kratak komentar, ime korisnika koji je kreirao snimak i status snimka.

Da biste uporedili, dodali… ili uklonili snimke, koristite odgovarajuću dugmad koja se nalaze ispod liste snimaka u prozoru aplikacije SysInspector. Te opcije su dostupne i u kontekstnom meniju. Da biste prikazali izabrani snimak sistema, koristite opciju kontekstnog menija Prikaži. Da biste izvezli izabrani snimak u datoteku, kliknite desnim tasterom miša na njega i izaberite stavku Izvezi…. Sledi detaljan opis dostupnih opcija:

Uporedi – omogućava vam da uporedite dve postojeće evidencije. Ovo je pogodno ako želite da pratite promene između trenutne evidencije i neke starije evidencije. Da bi ova opcija funkcionisala, morate izabrati dva snimka koja će se upoređivati.
Opcija Dodaj kreira novi zapis. Pre toga morate uneti kratak komentar o zapisu. Da biste saznali kakav je napredak u kreiranju snimka (trenutno generisanog snimka) u procentima, pogledajte kolonu Status. Svi dovršeni snimci označeni su statusom Kreiran.
Ukloni – uklanja stavke sa liste
Pokaži – prikazuje izabrani snimak. Druga mogućnost je da kliknete dvaput na izabranu stavku.
Izvezi… – čuva izabranu stavku kao XML datoteku (takođe u zipovanoj verziji)

 

SysInspector kao deo programa ESET NOD32 Antivirus