Uvod u ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikacija koja detaljno ispituje računar i prikazuje prikupljene podatke na opsežan način. Informacije kao što su one o instaliranim upravljačkim programima i aplikacijama, mrežnim vezama ili važnim stavkama registra mogu da vam pomognu da istražite sumnjiva ponašanja sistema izazvana nekompatibilnošću softvera ili hardvera ili malverom.

 

Uvod u ESET SysInspector