Kreiranje CD-a za oporavak

Ako su ispunjeni minimalni zahtevi za kreiranje ESET SysRescue (ESR) CD-a, to je veoma jednostavan zadatak. Da biste pokrenuli ESR čarobnjak, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavke Programi > ESET > ESET NOD32 Antivirus > ESET SysRescue.

Čarobnjak će prvo proveriti da li su u sistemu prisutni Windows AIK i odgovarajući uređaj za kreiranje medijuma za pokretanje sistema.

U sledećem koraku izaberite ciljni medijum na kojem će se ESR nalaziti. Pored CD-a/DVD-a/USB-a, možete odabrati da ESR sačuvate u ISO datoteci. Kasnije možete da narežete ISO sliku na CD/DVD ili da je upotrebite na neki drugi način (npr. u virtuelnom okruženju kao što je VmWare ili Virtualbox).

Kada navedete sve parametre, videćete pregled kompilacije u poslednjem koraku ESET SysRescue čarobnjaka. Proverite parametre i započnite kompilaciju. Dostupne su sledeće opcije:

Fascikle
ESET Antivirus
Više opcija
USB uređaj sa kojeg se može pokrenuti računar
Narezivanje

 

Kreiranje CD-a za oporavak