Napredno

Kartica Više opcija omogućava vam da optimizujete ESET SysRescue CD za veličinu memorije vašeg računara. Izaberite opciju 512 MB i više da biste upisali sadržaj CD-a u radnu memoriju (RAM). Ako izaberete opciju manje od 512 MB, tokom rada verzije WinPE neprestano će se pristupati CD-u za oporavak.

Spoljni upravljački programi – u ovom odeljku možete da unesete upravljačke programe za određeni hardver (obično mrežni adapter). Iako je WinPE zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista SP1 koji podržava veliki opseg hardvera, ponekad hardver nije prepoznat i potrebno je da ručno dodate upravljački program. Postoje dva načina za unos upravljačkog programa u ESET SysRescue kompilaciju – ručno (dugme Dodaj) i automatski (dugme Aut. pretraga). U slučaju ručnog unosa, morate da izaberete putanju do odgovarajuće .inf datoteke (u toj fascikli mora postojati i primenljiva *.sys datoteka). U slučaju automatskog unosa, upravljački program se automatski pronalazi u operativnom sistemu datog računara. Preporučuje se da automatski unos koristite samo ako se SysRescue koristi na računaru sa istim mrežnim adapterom kao što je onaj koji se koristi na računaru na kojem je SysRescue kreiran. Tokom kreiranja usluge ESET SysRescue, upravljački program se unosi u kompilaciju kako korisnik kasnije ne bi morao zasebno da ga traži.

 

Napredno