Narezivanje

Ako ste izabrali CD/DVD kao ciljni medijum, na kartici Narezivanje možete da navedete dodatne parametre narezivanja.

Upozorenje

Ovo je podrazumevana opcija. Ako koristite ponovo upisivi CD/DVD, svi podaci na njemu biće obrisani.

Izbriši ISO datoteku izaberite ovu opciju da biste izbrisali ISO datoteke nakon kreiranja ESET CD-a za oporavak.
Omogućeno brisanje – omogućava vam da izaberete brzo i kompletno brisanje.
Uređaj za narezivanje izaberite disk jedinicu koja će se koristiti za narezivanje.

Odeljak „Medijum“ sadrži informacije o trenutnom medijumu koji je stavljen u CD/DVD uređaj.

Brzina narezivanja izaberite željenu brzinu iz padajućeg menija. Prilikom izbora brzine narezivanja treba uzeti u obzir mogućnosti vašeg uređaja za narezivanje i tip CD-a/DVD-a koji se koristi.

 

Narezivanje