USB uređaj sa kojeg se može pokrenuti računar

Upozorenje

Izabrani USB uređaj će biti formatiran tokom procesa kreiranja alatke ESET SysRescue, što znači da će svi podaci na uređaju biti izbrisani.

Ako ste izabrali USB uređaj kao ciljni medijum, na kartici USB uređaj sa kojeg se može pokrenuti računar možete da izaberete jedan od dostupnih USB medijuma (ukoliko postoji više USB uređaja).

 

 

 

USB uređaj sa kojeg se može pokrenuti računar