Minimalni zahtevi

ESET SysRescue (ESR) funkcioniše u Microsoft Windows predinstalacionom okruženju (Windows PE) verzije 2.x, zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista. Windows PE je deo besplatnog paketa Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) i zbog toga je neophodno instalirati Windows AIK pre kreiranja ESR-a. Zbog podrške za 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows PE, ESR može da se kreira samo u 32-bitnoj verziji ESS/ENA. ESR podržava Windows AIK 1.1 i novije verzije. ESR je dostupan u ESS/ENA 4.0 i novijim verzijama.

 

Minimalni zahtevi