Rad sa alatkom ESET SysRescue

Da bi CD/DVD/USB za oporavak mogao efikasno da se koristi, morate obezbediti pokretanje računara sa ESET SysRescue medijuma za pokretanje računara. Prioritet pokretanja računara može da se izmeni u BIOS-u. Osim toga, možete da pozovete meni za pokretanje tokom pokretanja računara – obično koristeći jedan od tastera od F9 do F12 u zavisnosti od verzije matične ploče/BIOS-a.

Nakon pokretanja računara, pokrenuće se ESS/ENA. Pošto se ESET SysRescue koristi samo u određenim situacijama, neki moduli za zaštitu i funkcije programa prisutni u standardnom ESS/ENA nisu potrebni. Njihova lista se sužava na skeniranje računara, ažuriranje i neke odeljke podešavanja. Mogućnost ažuriranja baze virusnih definicija jeste najvažnija funkcija alatke ESET SysRescue. Preporučujemo da ažurirate program pre nego što pokrenete skeniranje računara.

 

Rad sa alatkom ESET SysRescue