Prilagođeno

Prilagođena instalacija je dizajnirana za korisnike koji imaju iskustva sa detaljnim podešavanjem programa i koji žele da izmene napredne postavke tokom instalacije.

Prvi korak je izbor lokacije instalacione fascikle. Program se podrazumevano instalira u fasciklu C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\. Kliknite na dugme Potraži… da biste promenili lokaciju.

Zatim unesite korisničko ime i lozinku. Ovaj korak je isti kao u odeljku Tipična instalacija.

Sledeći korak je konfiguracija Internet veze. Ako koristite telefonsku liniju za povezivanje sa Internetom, izaberite opciju „Koristim pozivnu (modemsku) Internet vezu“. U suprotnom, nemojte izabrati ovu opciju.

Proxy server
Ispravno konfigurisan proxy server je važan za ispravno funkcionisanje ažuriranja programa. Ako ne znate da li koristite proxy server za povezivanje sa Internetom, izaberite opciju Nisam siguran da li moja Internet veza koristi proxy server. Koristite iste postavke kao u programu Internet Explorer (preporučuje se). Ako ne koristite proxy server, izaberite odgovarajuću opciju.

Izaberite opciju Koristim proxy server ako ga koristite. Ako ste izabrali poslednju opciju, konfigurišite postavke proxy servera u sledećem prozoru. U polje Adresa unesite IP adresu ili URL proxy servera. Port vam omogućava da navedete port na kojem proxy server prihvata veze (podrazumevano, 3128). Ukoliko proxy server zahteva potvrdu identiteta, morate uneti važeće korisničko ime i lozinku kako bi vam bio odobren pristup proxy serveru. Ako želite, postavke proxy servera možete kopirati i iz programa Internet Explorer. Da biste to uradili, kliknite na dugme Primeni i potvrdite izbor.

Pređite na sledeći korak, konfiguraciju automatskog ažuriranja komponenti programa ESET NOD32 Antivirus. Ovo je u suštini nadogradnja programa. Kliknite na dugme Promeni da biste pristupili naprednim postavkama. Ako ne želite da se komponente programa ažuriraju, izaberite opciju Nikad ne ažuriraj komponente programa. Opcija Pitaj pre preuzimanja komponenti programa prikazuje prozor za potvrdu za preuzimanje komponenti programa. Da biste aktivirali automatsku nadogradnju komponenti programa, izaberite opciju Izvrši nadogradnju komponenti programa ako je dostupna.

Sledeći korak instalacije jeste unos lozinke da bi se zaštitili parametri programa. Odaberite lozinku kojom želite da zaštitite program. Ponovo otkucajte lozinku da biste je potvrdili, što sprečava potencijalne greške.

Koraci Konfiguracija ThreatSense.Net sistema ranog upozoravanja i otkrivanje potencijalno neželjenih aplikacija isti su kao u odeljku Tipična instalacija.

Poslednji korak prikazuje prozor u kojem se traži vaše odobrenje za instalaciju.

 

 

 

Prilagođeno