Tipično

Tipična instalacija se preporučuje korisnicima koji žele da instaliraju ESET NOD32 Antivirus sa tipičnim postavkama. Podrazumevane tipične postavke programa obezbeđuju maksimalni nivo zaštite, što je činjenica koju će ceniti manje iskusni korisnici koji ne žele da konfigurišu detaljne postavke.

Prvi i veoma važan korak jeste unos korisničkog imena i lozinke za automatsko ažuriranje programa. On igra važnu ulogu u obezbeđivanju stalne zaštite sistema.

U odgovarajuća polja unesite korisničko ime i lozinku, to jest podatke za potvrdu identiteta koje ste dobili nakon kupovine ili registracije proizvoda. Ako trenutno nemate dostupno korisničko ime i lozinku, izaberite opciju Podesi parametre za ažuriranje kasnije. Podaci za potvrdu identiteta mogu se umetnuti u bilo kom kasnijem trenutku, direktno iz programa.

Sledeći korak u instalaciji jeste konfiguracija ThreatSense.Net sistema ranog upozoravanja. ThreatSense.Net sistem ranog upozoravanja pomaže da se osigura da se ESET trenutno i neprekidno obaveštava o novim infiltracijama kako bi brzo zaštitio svoje klijente. Sistem omogućava prosleđivanje novih pretnji u ESET laboratoriju virusa gde se one analiziraju, obrađuju i dodaju u bazu virusnih definicija.

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući ThreatSense.Net sistem upozoravanja da biste aktivirali ovu funkciju. Izaberite napredno podešavanje da biste izmenili detaljne postavke za prosleđivanje sumnjivih datoteka.

Sledeći korak u procesu instalacije jeste konfigurisanje zaštite od potencijalno neželjenih aplikacija. Potencijalno neželjene aplikacije nisu nužno zlonamerne, ali na određeni način mogu uticati na performanse operativnog sistema. Takve aplikacije obično zahtevaju saglasnost da bi bile instalirane. Razlog tome je što su one obično deo instalacije drugih programa i tokom instalacije ih je teško primetiti. Instalacija potencijalno neželjenih aplikacija često može negativno da utiče na ponašanje operativnog sistema.

Potvrdite izbor opcije Omogući otkrivanje potencijalno neželjenih aplikacija da biste dozvolili programu ESET NOD32 Antivirus da otkriva taj tip pretnji. Preporučujemo da omogućite ovu opciju.

Poslednji korak u režimu tipične instalacije jeste potvrda instalacije klikom na dugme Instaliraj.

 

Tipično