ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikacija koja detaljno ispituje računar i generiše detaljnu analizu komponenti sistema kao što su instalirani upravljački programi i aplikacije, mrežne veze ili važne stavke registra. Informacije mogu pomoći u utvrđivanju uzroka sumnjivog ponašanja sistema do kojeg je možda došlo zbog nekompatibilnosti softvera ili hardvera ili zbog zaraženosti malverom.

Nod32 ea page sysinspector ESET SysInspector

Prozor aplikacije SysInspector prikazuje sledeće informacije:

Vreme – vreme kreiranja
Komentar – kratka napomena u vezi sa stavkom
Korisnik – ime korisnika koji je kreirao stavku
Status – status kreiranja

Postoje tri opcije za rad sa evidencijama:

Uporedi poredi dve postojeće evidencije
Dodaj kreira novu evidenciju (bićete upitani da unesete kratak komentar u vezi sa zapisom)
Ukloni uklanja stavke sa liste

Kontekstualni meni (tj. desni klik na bilo koju stavku) nudi tri dodatne opcije:

Prikaži prikazuje izabranu evidenciju u aplikaciji SysInspector (isto kao dvostruki klik na stavku)
Izbriši sve briše sve stavke evidencije
Izvezi izvozi evidenciju u XML datoteku

 

ESET SysInspector