Kreiranje snimka statusa računara

Unesite kratak komentar koji opisuje evidenciju koja treba da se kreira i kliknite na dugme Dodaj. Sačekajte dok ESET SysInspector evidencija ne bude završena (status – kreirana). Konfiguracija hardvera i sistemski podaci mogu da uspore generisanje evidencije koje može da potraje nekoliko minuta.

 

Kreiranje snimka statusa računara