Izbor cilja

Pored CD-a/DVD-a/USB-a, možete odabrati da ESET SysRescue sačuvate u ISO datoteci. Kasnije možete da narežete ISO sliku na CD/DVD ili da je upotrebite na neki drugi način (npr. u virtuelnom okruženju kao što je VmWare ili Virtualbox).
Ako izaberete USB kao ciljni medijum, pokretanje računara možda neće funkcionisati na određenim računarima. Neke verzije BIOS-a mogu prijaviti probleme sa BIOS-om – komunikacija upravljača pokretanjem (npr. u operativnom sistemu Windows Vista) i pokretanje računara prekidaju se uz sledeće poruke o grešci:

datoteka: \boot\bcd
status: 0xc000000e
info: došlo je do greške prilikom pokušaja čitanja podataka o konfiguraciji pokretanja sistema

Ako naiđete na ovu poruku, preporučujemo da izaberete CD umesto USB medijuma.

 

Izbor cilja