Kreiranje verzije WinPE

Prozor toka kompilacije pokazuje pojedinačne korake u kreiranju ESET SysRescue CD-a.

 

Kreiranje verzije WinPE