Windows AIK instalacija

Ako Windows AIK nije instaliran na računaru (ili je oštećen ili neispravno instaliran), čarobnjak će vam ponuditi opciju da ga instalirate ili da unesete putanju ka Windows AIK fascikli.

Za ispravno funkcionisanje potrebno je da bude instaliran Windows AIK verzije 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

Windows AIK instalacija