Profili za ažuriranje

Nod32 ea config update sched Profili za ažuriranje

Ako želite da program ažurirate sa dva servera za ažuriranje, neophodno je da kreirate dva različita profila za ažuriranje. Ako prvi ne uspe da preuzme datoteke ispravki, program će se automatski prebaciti na alternativni. Na primer, ovo je pogodno za notebook računare koji se obično ažuriraju sa lokalnog LAN servera za ažuriranje, ali njihovi vlasnici se često povezuju sa Internetom na drugim mrežama. Dakle, ako prvi profil bude neuspešan, drugi će automatski preuzeti datoteke ispravki sa servera za ažuriranje preduzeća ESET.

Više informacija o profilima za ažuriranje potražite u odeljku Ažuriranje profila

 

Profili za ažuriranje