ThreatSense.Net

Nod32 ea config charon ThreatSense.Net

Omogući ThreatSense.NET sistem ranog upozoravanja

Kartica „ThreatSense.Net“ sadrži opciju za omogućavanje/onemogućavanje sistema upozoravanje koji služi za prosleđivanje sumnjivih datoteka i anonimnih statističkih informacija u laboratorije preduzeća ESET.

Napredne postavke…

Otvara prozor sa dodatnim postavkama sistema ranog upozoravanja

Da biste dobili više informacija o tehnologiji ThreatSense.Net sistema ranog upozoravanja i pregledali izjavu o privatnosti preduzeća ESET, u dnu okna kliknite na hipervezu.
Ako ste ranije koristili ThreatSense.NET sistem upozoravanja i onemogućili ga, možda još uvek postoje paketi podataka koje je potrebno poslati. Sledećom prilikom će takvi paketi biti poslati preduzeću ESET čak i nakon deaktivacije. Posle toga se neće kreirati dodatni paketi.

ThreatSense.Net