Statistika

Nod32 ea charon statistic Statistika

Kartica Statistika prikazuje opcije za slanje statističkih informacija.
ThreatSense.Net sistem upozoravanja prikuplja anonimne informacije o vašem računaru u vezi sa novootkrivenim pretnjama što može uključivati ime infiltracije, informacije o datumu i vremenu kada je otkrivena, verziju programa ESET NOD32 Antivirus, informacije o verziji operativnog sistema i postavci „Lokacija“ vašeg računara. Statistika se obično jednom ili dva puta dnevno isporučuje na server preduzeća ESET.
Primer prosleđenog statističkog paketa:

# version=1
# utc_time=2005-04-02 19:46:50
# local_time=2005-04-02 21:46:50 (+0100, Central Europe Standard Time)
# utc_time_from=2005-04-02 18:59:11
# utc_time_to=2005-04-02 19:46:50
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT Service Pack 2
# engine=5417
# components=2.50.2
2005-04-02 18: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=426
2005-04-02 18: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=1
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”@INFECT=inf@TYPE=Trojan@NAME=Win32/TrojanDownloader.Small.NBX@CLN=BAA” count=2
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=2202
2005-04-02 19: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=482

Omogući prosleđivanje anonimnih statističkih informacija

aktivira prosleđivanje statističkih informacija

Možete odlučiti kada će paketi sa statističkim informacijama biti prosleđeni preduzeću ESET (u odeljku „Vreme prosleđivanja“). Dostupne su sledeće opcije:

Što pre – ako izaberete ovu opciju, statističke informacije će biti prosleđene što pre bude moguće nakon kreiranja statističkog paketa (preporučuje se u slučaju da je dostupna trajna Internet veza).
Tokom ažuriranja – ako izaberete ovu opciju, statistički paketi će se prikupljati i otpremati tokom ažuriranja (preporučuje se za korisnike sa pozivnom vezom).

Statistika