Sumnjive datoteke

Nod32 ea charon sample Sumnjive datoteke

Ovaj odeljak vam omogućava da prilagodite opcije za prosleđivanje sumnjivih datoteka.

Sumnjive datoteke

Ovde možete navesti da li i koje sumnjive datoteke će biti prosleđene na analizu u laboratorije preduzeća ESET.

Nikada ne prosleđuj

datoteke se nikada neće prosleđivati na analizu.
Međutim, ako je ESET NOD32 Antivirus podešen za prikazivanje prozora upozorenja pri otkrivanju pretnje, datoteku ćete svakako moći da prosledite izborom odgovarajuće opcije.

Pitaj pre prosleđivanja

sumnjive datoteke će se prikupljati, a program će vam postaviti pitanje pre prosleđivanja datoteka.

Prosledi bez pitanja

sve sumnjive datoteke će biti automatski poslate bez prethodnog prikazivanja pitanja.

Vreme prosleđivanja

Možete odlučiti kada će paketi sa statističkim informacijama biti prosleđeni preduzeću ESET. Dostupne su sledeće opcije:

Što pre

Ako izaberete ovu opciju, statističke informacije će biti prosleđene što pre bude moguće nakon kreiranja statističkog paketa (preporučuje se u slučaju da je dostupna trajna Internet veza).

Tokom ažuriranja

Ako izaberete ovu opciju, statistički paketi će se prikupljati i otpremati tokom ažuriranja (preporučuje se za korisnike sa pozivnom vezom).

Filter izuzetaka

Navedene datoteke nikada neće biti poslate na analizu u laboratorije preduzeća ESET, čak i ako sadrže sumnjiv kôd.
Korisno je izuzimanje datoteka koje sadrže potencijalno poverljive informacije, kao što su dokumenti ili unakrsne tabele. Najčešći tipovi datoteka se podrazumevano izuzimaju.

Dodaj – ovo je prozor dijaloga za dodavanje datoteke na listu izuzetaka.
Uredi… – otvara dijalog za uređivanje
Ukloni – uklanja izabrane oznake tipa datoteke sa liste

E-adresa za kontakt (opcionalno)

E-adresa za kontakt šalje se preduzeću ESET zajedno sa sumnjivim datotekama i može biti upotrebljena za stupanje u kontakt sa vama ukoliko za analizu budu potrebne dodatne informacije. Od preduzeća ESET nećete dobiti odgovor ako ne budu potrebne dodatne informacije.

Sumnjive datoteke