Upozorenja i obaveštenja

Nod32 ea config notice Upozorenja i obaveštenja

Pošalji obaveštenja o događaju e-poštom

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste aktivirali obaveštenja putem e-pošte.

SMTP server SMTP server koji se koristi za slanje obaveštenja.
SMTP server zahteva potvrdu identiteta – ako SMTP server zahteva potvrdu identiteta, ova polja bi trebalo popuniti važećim korisničkim imenom i lozinkom koji odobravaju pristup SMTP serveru.
Adresa pošiljaoca – ovo polje navodi adresu pošiljaoca koja će biti prikazana u zaglavlju e-poruka sa obaveštenjima.
Adresa primaoca – ovo polje navodi adresu primaoca koja će biti prikazana u zaglavlju e-poruka sa obaveštenjima.

Šalji obaveštenja o događaju računarima na LAN računare putem Messenger usluge

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste poruke na LAN računare slali putem Windows® usluge za ramenu poruka.

Šalji obaveštenja na sledeće računare (razdvojeno zarezom) – unesite imena računara koji će primati obaveštenja putem Windows® usluge za razmenu poruka.
Interval između slanja poruka (s) – da biste promenili dužinu intervala između obaveštenja poslatih putem LAN-a, unesite željeni vremenski interval u sekundama

Minimalni opseg podataka za obaveštenja

navodi minimalni nivo sintakse obaveštenja koja će se slati.

Uredi format…

Komunikacija između programa i udaljenog korisnika ili administratora sistema vrši se putem e-poruka ili LAN poruka (pomoću Windows® usluge za razmenu poruka). Podrazumevani format poruka upozorenja i obaveštenja biće optimalan za većinu situacija. U nekim slučajevima, možda će biti potrebno da promenite format poruke – kliknite na dugme Podešavanje…

Upozorenja i obaveštenja